Agriseco đính chính: "STB được kỳ vọng đấu giá thành công KCN Phong Phú trong năm 2024”


Agriseco đính chính:

Trong báo cáo cập nhật triển vọng 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) ngày 19/02/2024, một trong những thông tin Agriseco đưa ra là “STB đã xác nhận đấu giá thành công KCN Phong Phú với giá trị trên 7,900 tỷ đồng”. Đây là thông tin chưa chính xác, Agriseco xin cải chính là “STB được kỳ vọng đấu giá thành công KCN Phong Phú trong năm 2024”.

Agriseco đính chính: "STB được kỳ vọng đấu giá thành công KCN Phong Phú trong năm 2024”

Trong báo cáo cập nhật triển vọng 2024 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank, HOSE: STB) ngày 19/02/2024, một trong những thông tin Agriseco đưa ra là “STB đã xác nhận đấu giá thành công KCN Phong Phú với giá trị trên 7,900 tỷ đồng”. Đây là thông tin chưa chính xác, Agriseco xin cải chính là “STB được kỳ vọng đấu giá thành công KCN Phong Phú trong năm 2024”.

Trong bản tin trước đó, Agriseco cho rằng Sacombank đã xác nhận đấu giá thành công KCN Phong Phú với giá trị trên 7,900 tỷ đồng và đang chờ nhận tiền thanh toán. Điều này sẽ giúp Sacombank gia tăng tài sản sinh lời, tạo dư địa tăng trưởng cao trong giai đoạn tới.

Agriseco đánh giá triển vọng lợi nhuận năm 2024 của Sacombank tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Sacombank sẽ đạt mức tăng trưởng tín dụng cao hơn (sau khi trích lập xong các tài sản tồn đọng còn lại chưa xử lý trong năm 2023) trong bối cảnh kinh tế vĩ mô phục hồi tích cực hơn.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính tại Đề án tái cơ cấu trong năm 2023, đẩy nhanh tiến độ đấu giá 32.5% cổ phần STB tại VAMC theo tiến độ thì sớm nhất tới quý 2/2024 sẽ hoàn thành.

"STB được kỳ vọng đấu giá thành công KCN Phong Phú trong năm 2024, giúp STB gia tăng tài sản sinh lời, tạo dư địa tăng trưởng cao trong giai đoạn tới", thông tin được đính chính trong bản tin ngày 20/02/2024.

* Sacombank đã đấu giá thành công KCN Phong Phú giá trị trên 7,900 tỷ đồng, đang chờ nhận tiền thanh toán?

Hàn Đông

FILI

Nguồn bài viết: https://vietstock.vn/